‌Teknolojinin Fazla Kullanımının Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

0 67

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yaşamımızda hızlı bir değişim meydana getirmiştir. Bu değişim sebebiyle “bilgi çağı”, “dijital çağ” olarak da adlandırılan çağımızda teknoloji kullanımı toplumsal yaşamımız da daha yoğun olarak yer almaya başlamıştır.

Bugün toplumun çok büyük bir kısmı evlerinde, okullarda, iş yerlerinde telefon, bilgisayar, TV gibi teknolojik araçlara ve özellikle de internete çok kolay bir şekilde erişim sağlayabilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %79,5’inin oyun oynamak amacıyla interneti ve %66,8’inin de oyun cep telefonunu kullandığı belirlenmiştir. TÜİK (2015) raporuna göre, Türkiye de %69,5 oranında internet erişim imkânı mevcut olup hanelerin %96,8’inde cep telefonu veya akıllı telefon, %25,2’sinde masaüstü bilgisayar, %43,2’sinde dizüstü bilgisayar ve %20,9’unda internete bağlanabilen televizyon bulunmaktadır.

COCUKLAR-TELEFON-BAĞIMLILIĞI

Yine TÜİK (2016) raporunda hanelerin %96,9’unda cep telefonu veya akıllı telefon, %22,9’unda masaüstü bilgisayar, %36,4’sında taşınabilir bilgisayar bulunmaktadır. Bu teknolojik araçlar iletişim, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma araçları olup doğru ve etkin kullanımı birçok fayda sağlayabilir. Fakat doğru kullanılmaması beraberinde çok fazla olumsuzluğu da getirmekte ve bu olumsuzluklar en çok da çocukları etkilemektedir. Son on yılda çocukların dijital teknoloji kullanımı hızlı bir şekilde artmış ve çocuklar vakitlerinin büyük bir bölümünü internet, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve diğer teknolojik araçlarla geçirmeye başlamıştır.

Bazı ülkelerde yapılan araştırmalar mobil teknolojilerle etkileşimin 2 yaş altına indiğini göstermektedir.
İngiltere’de 3-8 yaş grubu çocukların beşte birisinden fazlasının tablet üzerinden haftada 6-7 saat internet
kullandığı ve 6-7 dijital oyun oynadıkları, Amerika’da 0-8 yaş her beş çocuktan birisinin neredeyse her gün
mobil cihaz kullandığı ve bu kullanımın zamanla arttığı belirlenmiştir.

Çocukların dijital teknolojileri kullanımı artık sorun olarak görülmeyip önemli olan şey nasıl, ne
amaçla kullanıldığı ve çocukların hangi etkilere maruz kaldığıdır İnternet
kullanım oranlarında ve teknolojik araç sahibi olma oranlarındaki artış ile birlikte özellikle okul öncesi
dönem çocuklarının da geçmiş yıllara göre internete erişimi artmıştır Oynama, keşfetme ve öğrenme için sayısız fırsatlar sunan teknolojinin doğru kullanımının çocuklara pozitif katkısı olabilir. Okul
öncesi dönemdeki çocukların dijital teknolojiyi doğru kullanması yaratıcılık ve öz güvenlerini geliştirebilir.

Yüksek kaliteli eğitim programları izlemek çocukların öğrenme, okul başarısı ve
bağlılıkları üzerine olumlu etkiler yapabilir. Teknolojik araçlar doğru kullanıldığında çocukların öğrenme ve gelişimlerini destekleyebilir, okul öncesi dönem çocuğunun
okula hazırlanmasında önemli katkılar sunabilir.

Fakat internet ve teknolojik araçların kullanımının yaygınlaşması bilgiye erişim ve paylaşımda kolaylık sağlayıp, problem çözme, yaratıcılık, analitik düşünme eğlenceli vakit geçirme, akranları ile iletişim kurmalarına katkı sunma gibi faydalar sunarken beraberinde çocuklar için risk oluşturabilecek, olumsuz etkileyecek durumların da artması anlamına gelmektedir. Dijital teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması çocukların dış mekan aktivitelerine verdikleri önemin de azalmasına neden olmaktadır. Teknolojik cihazlara ayrılan sürenin artmasıyla çocukların yüz yüze iletişim kurduğu, grupla beraber oynadıkları oyunlar yerini bireysel oyunlara bırakmıştır.

Çocukların aşırı televizyon izleme, pasif medya kullanımları ve teknoloji bağımlılıkları konuşma
gecikmelerine, obezite, sosyal geri çekilme problemlerine ve uyku bozukluklarına sebep olmaktadır.

Ayrıca TV karşısında günde 2 saatten fazla zaman geçirmenin aşırı kilo ve yağlanmaya neden olduğu
yine çalışmalarda vurgulanmaktadır. TV gibi araçların evlerinde daha çok kullanıldığı çocukların daha az
kullanılan çocuklara göre okumayı daha geç öğrendiği bildirilmektedir. Dijital
teknoloji kullanımı çocuğun çevresi ile temasını azaltarak pasif alıcılar olmalarına, işbirliği ve paylaşma
becerilerinin azalmasına sebep olmakta ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca çocukların teknolojik cihazlarla uzun süre aynı pozisyonda vakit geçirmeleri, kas ve iskelet sisteminde problemlere neden olmakta, büyük ve küçük kas becerilerini, el ve göz koordinasyonu gibi kaba ve ince motor gelişimlerini de olumsuz etkilemektedir. Yine internet içerikleri çocukları etkileyerek ebeveynlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Ayrıca bilgisayar ve internetteki oyunlarda yer alan şiddet öğeleri ile çocuklar kaygı bozuklukları yaşayabilmekte, internette cinsel içeriklere, yaşına uygun olmayan reklam içeriklerine ve kötü alışkanlıklara teşvik edici içeriklere maruz kalabilmekte, gerçek ve kurgu arasındaki ayrımı yapmada zorlanarak TV, internette gördüklerini kendileri ile özdeşleştirebilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.