Gizemli Kayıp Kıta: Mu

0 89

Kayıp Kıta: Mu nerededir? Mu Kıtası hakkında günümüze ulaşan bilgiler nelerdir? Mu kıtasını ilk kim ortaya attı? Mu Kıtası’nın varlığına dair en önemli bulgular nelerdir? Mu Kıtası’nın varlığı neden kabul görmüyor? Bilim insanları Mu Kıtası’nın varlığını neden kabul etmiyor? Dört ana maddede detayları sizlere aktardık.

1. Bilim İnsanlarının Varlığını Reddettiği Ancak Kitaplara Konu Olan Büyük Efsane

Antarktika’dan 2 kat büyük olduğu iddia edilen ve insanlığın ilk varolduğu yer olarak belirtilen Mu İmparatorluğu, aynı zamanda bütün din, sembol ve efsanelerin de ilk görüldüğü yerdir. Ayrıca teknoloji, kültür, bilim, maneviyat açısından bizden daha çok geliştiği söylenir. Bulunan tabletlerde mu kıtasının adı geçmektedir. Arkeologlar arasında yaygınlık göstermemiş bir görüştür. Fakat bu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

mukitasikuytukose-01

İlk kez J. Churchward tarafından ortaya atılan, geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüşler ve çeşitli belgeler mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış varsayımdan öteye gidememiştir. Türklerin Mu Kıta sından geldiği söylentileri de yine varsayım olarak kalmıştır. 64 Milyonluk nüfusu ile sular altında kalmış, yeraltındaki gaz odalarının patlaması ile yok olmuş bir imparatorluk ve ondan arta kalan küçük koloniler, tablet, heykel, yazı ve gelenekler (semboller) vardır.

gizemli-kayip-kita-mu-O

Pasifik Okyanusu’da yok olmuş bir bölgedir. Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Mu kıtası ve dini ile alakalı en önemli bulgular, 12.000 ila 14.000 yıllık “Naacal Tabletleri” ve James Churchward’in kendi yazdığı, bu tabletlerin tercümesine dayanan 4 kitabıdır. Churchward bu tabletler sayesinde ve mu kıtasını ortaya atmıştır. Bu tabletleri okumayı söylenenlere göre bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward’a göre bu tabletler 15.000 yıl gibi uzun bir süre önce ve Naga-maya dilinde yazılmıştır.

Özellikle Çin’e, Hindistan’a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Mu’lular ‘Ra’ sözcüğünü kullanırlardı. Bu sözcük güneş anlamına gelirdi ve ‘O’ dedikleri tek tanrıyı temsil ediyordu. Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan Mısır’a kadar taşınmıştır. James Churchwar; Polinezya, Melanezya takımadalarını oluşturan adaların, Mu kıtasından arta kalan kara parçaları olduğunu söyler.

2. Sizce Mu Kıtası Gerçek Mi? – Mu Kıtasının Varlığını Destekleyen Bulgular

•Mu kıtası geçmişten günümüze tarihçiler, arkeologlar, bilim insanları ve tüm meraklılar tarih boyunca çok araştırılmıştır. Polinezya Adaları”nda yapılan araştırmalarda üzerinde insan bulunmayan adalardaki mağaralarda bir milyon yıllık resim ve kabartmalara rastlanmıştır.

•Nan Modol Adası’nda ağırlıkları on tona varan birçok bazalt sütun bulunmaktadır. Bu yapılar ada dışına taşıp aynı zamanda suyun altına inmektedir.

•1938’de Bruce ve Sheridan Adaları’ndan Levu’da bilinmeyen harflerle yazılı 40 tonluk bir monolit buldular.

Bütün bu detaylar gerçekten düşündürücü olmakla birlikte Mu Kıtası’nın neden gizemli olduğunu ve yıllarca tartışılmaya değer bir detay olduğunu açıklar nitelikte.

kuytu-kose-mu-6

Üstelik Japon bilim adamlarının araştırmalarına göre batık mu kıtasındaki sular altında bulunan tanrı heykellerinin tepe kısmında, Türkmenistan parasının üzerinde bulunan Oğuz Kağan başlığı yer alıyordu.

Türklerin bu kıtadan gelip gelmediğine dair kesinleşmiş kanıtlar yoktur. Ancak yüzyıllar süren meraklı tartışmalar günümüzde de devam etmektedir.

3. Merak Edenler İçin Mu kıtası Hakkında Bilgi İçeren Bazı Kitaplar

•James Churchward, Books of the Golden Age
•James Churchward, The Lost Continent of Mu
•Türkçe çevirisi: Kayıp Kıta Mu,
•James Churchward, The Children of Mu
•Türkçe çevirisi: Batık Kıta Mu’nun Çocukları
•Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu

mukytkse638

4. Mu Kıtasının Varlığı Neden Kabul Görmüyor?

•Naakall tabletlerini yalnızca Churchward’ın görmesi

•Bulgu ve belgelerin yetersizliği

•Okyanusun derinliklerinde sial kayalara hiç rastlanmaması

6 Kaan yılı Zak ayı II Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı, 13 Şuen’e kadar devam etti. Söylenene göre Mu kıtası sular altında kaldı. ABD’de “uyuyan peygamber” lakabıyla anılmış Edgar Cayce’in “akaşik okumalar”ına göre, Atlantis gibi Mu kıtası’nın da batmasına neden olan etken, Atlantisliler’den satanik yol mensuplarının, ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yer kabuğunun dengelerini bozmalarıydı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.