Tolstoy Müslüman mı? Hz. Muhammed (S.A.V) adında kitap yazdı mı? | Kuytu Köşe - Sosyal İçerik Köşesi

Tolstoy Müslüman mı? Hz. Muhammed (S.A.V) adında kitap yazdı mı?Tolstoy Müslüman mı? Tolstoy Hazreti Muhammed (sav) adında bir kitap yazdı mı?

Tolstoy kimdi?

Savaş Ve Barış, Anna Karenina gibi büyük eserlerin yazarı olan Lev Tolstoy Rusya’da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren Hıristiyanlığı ve Teslis inancı sorgulamış, eserlerine de bunu yansıtmıştır. Ortodoks mezhebine göre vaftiz edilip dini bir eğitim görmesi onun sadece sorgulamalarını artırmıştır. Bu sorgulamalarını bazı kitaplarına da yansıtmıştır.

Ruh halini iç dünyasını yansıttığı ‘İTİRAFLARIM’ kitabında tanrının varlığını kabul etmediğini fakat Hz. İsa’nın öğretilerini de reddedemeyeceğini defalarca dile getirmiştir. Bütün dinleri, mezhepleri ve kendine öğretilenleri kitap boyunca sorgulayan Tolstoy’un dinsiz olduğunu düşünebiliriz. İşte burada hem Türkiye’de hem de İslam dünyasında sansasyon oluşturan bir kitap piyasaya sürüldü.

Tolstoy Hazreti Muhammed (sav) adında bir kitap yazdı mı?

Tolstoy 1908 yılında Abdullah Sühreverdi’nin Hindistan’da basılmış “Hazreti Muhammed'in Hadisleri’’ kitabını okumuş, okuduğu hadislerden bir derleme yapıp risale olarak bunu Rusya’nın ‘Posrednik’ adlı yayınevinde bastırmıştır ve Rus halkını bu risale ile buluşturmuştur.

Bastırdığı esere “Muhammed’in Kur’anı Kerim'e girmeyen hadisleri” adını vermişti. Risalesine seçtiği hadislerde gerçek adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakarlığın, insana saygı ile sevginin İslam’da olduğunu vurgulamıştır.

Rus halkı ve Rus aydınları Tolstoy’u dindar ve ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun gibi birinin müslüman olmasının Rus halkında İslam’a güçlü bir akım başlatacağını biliyorlardı. Bunun için derlediği hadis kitabını bastırmamaya ve duyulmasını engellemeye çalışıyorlardı.

1922‘de Sovyetlerin kurulmasıyla eserleri basılırken bu eser hiç bastırılmamıştır. SSCB’nin ilk kurulduğu yıllarda insanlara ateistlik dayatılmış, kabul etmeyen bir çok kişi 1938'de idam edilmiştir. Böyle bir dönemde Tolstoy’un bu kitabına müsamaha gösterilemeyeceği açık.

Peki bu kitap nasıl birden ortaya çıktı?

Azerbaycan’da bir General eşi olan Y. Vekilova Tolstoy’a yazdığı mektubu Azeri Türkçesi ile yayınlatmak ister. Bakü sansür kurulu yayınlamak istemez. Sebebi ise, Tolstoy gibi bir dahinin İslam ile ilgili olumlu fikirlerini dile getirmesidir. Moskova’ya sorulma kararıyla derginin basımını bile geciktirirler. Onay geldiği an Risale ve Mektuplar hem Rusça hem Azeri Türkçesi ile yayınlanır.

Bu yayın oldukça ses getirir. Tolstoy gibi üst düzey birinin İslama rağbeti , sevgisi okuyanları şaşırtır.

Mektuplarda ne vardı?

Yelena Vekilova Müslüman Azeri bir Generalle evlenmiş ve Tolstoy’u da bir yetkin gördüğünden çocuklarının hangi dini seçmesi gerektiğini sormuştu. Müslüman olmanın o dönemde yaşattığı zorlukları da ekleyerek kararsızlıklarını yazmıştı.

Tolstoy’un cevabı ise çok calib-i dikkattir.

“…..Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik Haç’a tapmaktan ( Hristiyanlık’tan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor.

Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah’ı ve onun peygamberini kabul ederdi.

Nihayetinde Tolstoy Müslüman mı oldu?

Tolstoy’un müslüman olup olmadığı kesin olmamakla birlikte Hıristiyanlığı bilhassa Teslisi reddetmiş, tek bir yaratıcıyı kabul etmiştir. Mezarında haç olmamasını müslüman oluşuna yoranlar olsa da bu bir muammadır.

Kaynak: Prof. Dr. Tekman Hurşidoğlu

Yorum Gönderme

0 Yorumlar